Pogadanka o patriotyzmie

W dniu 29 maja 2024 r. odbył się konkurs historyczny dla dzieci pt.: „Polska moja Ojczyzna”. Tematyka konkursu obejmowała wiedzę ogólną na temat patriotyzmu oraz symboli narodowych, miejsc
i wydarzeń historycznych Polski a również naszej najbliższej okolicy. Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, naszą Ojczyzną jest Polska.

Najlepszymi znawcami wiedzy ojczystej okazali się Tomasz, Adaś i Janek. Pozostali uczestnicy również wykazali się sporym zasobem wiedzy historycznej i ogólnej.

Konkurs ten miał za zadanie utrwalać więź dzieci z Polską i naszym regionem, utożsamiać się z narodem polskim, uwrażliwić na okazywanie szacunku fladze, godłu i barwom narodowym, przybliżyć wiedzę o wydarzeniach historycznych mających ogromny wpływ na kształtowanie się patriotyzmu i więzi z Ojczyzną.

Konkurs wzbudził świadomość narodową, rozbudował przywiązanie do Ojczyzny i pobudził kształtowanie się dumy narodowej.

Zachęciliśmy również do poznawania naszej pięknej Ojczyzny.


Zapraszam do galerii zdjęć: