Wiosna! - ach to Ty! Zakładamy zielnik korzenny. Postanowiliśmy wypełnić przestrzeń nad korzeniem nieistniejącego drzewa miętą pieprzową, bazylią właściwą, rukolą i tymiankiem. To działanie promuje aktywność opartą na obcowaniu z naturą, przyrodą, pomaga budować wrażliwość i wzbudzać zainteresowanie najmłodszych o naturalnym środowisku przyrodniczym. Tutaj to nie kliknięcie w klawisz komputera zmienia rzeczywistość, lecz prawdziwe działanie, prawdziwe narzędzia i prawdziwa natura. Mogliśmy obcować z takimi cudami świata ogrodniczego jak taczki, konewka, łopatka, donica, nasiona, ziemia, woda.

Dla jednych było to pierwsze doświadczenie a dla innych wiadome i poznane wcześniej czynności. Jednak największym sensem tego działania było zapoznanie dzieci z pewnym, niezbędnym porządkiem czynności do wykonania. Było planowanie, projektowanie, przygotowanie i wykonanie. Już mamy wyznaczone dyżury podlewania. W miarę potrzeby będziemy również pielić...  a tym czasem oczekujemy na efekt naszego zaangażowania.


Zapraszam do galerii zdjęć: