GOPS.4216.5.2020: Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 realizowanego w ramach wsparcia częściowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnyc

GOPS.4216.5.2020: Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 realizowanego w ramach wsparcia częściowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki 
_______________________________________

 

 

Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.4216.5.2020: Informacja o udzieleniu zamówienia 18 Sie 2020 Odsłon: 34
GOPS.4216.5.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18 Sie 2020 Odsłon: 36
GOPS.4216.5.2020: Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej 05 Sie 2020 Odsłon: 40
GOPS.4216.5.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 03 Sie 2020 Odsłon: 46