GOPS.261.9.2020: Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część II

GOPS.261.9.2020: Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część II
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część II.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Ogłoszenie o zamówieniu Nr GOPS.261.9.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.261.9.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29 Wrz 2020 Odsłon: 19
GOPS.261.9.2020: Informacja o udzieleniu zamówienia 29 Wrz 2020 Odsłon: 13
GOPS.261.9.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 28 Sie 2020 Odsłon: 40