GOPS.4216.1.2020: Zakup 23 sztuk urządzeń wspierających świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej - opasek do teleopieki wraz z abonamentem teletransmisji dla 20 uczestników projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomo

GOPS.4216.1.2020: Zakup 23 sztuk urządzeń wspierających świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej - opasek do teleopieki wraz z abonamentem teletransmisji dla 20 uczestników projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 23 sztuk urządzeń wspierających świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej - opasek do teleopieki wraz z abonamentem teletransmisji dla 20 uczestników projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmujące:
1) dostarczenie 23 fabrycznie nowych opasek na rękę do teleopieki wraz z systemem pozwalającym na ich obsługę/administrowanie,
2) dostarczenie 20 abonamentów usługi teletransmisji obejmującą: transmisję głosów, danych (rozumianych jako dostęp do sieci internetowej) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.
Szczególowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Zapytanie ofertowe GOPS.4216.1.2020 z dnia 02.04.2020 r.

Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.4216.1.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13 Maj 2020 Odsłon: 73
GOPS.4216.1.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 10 Kwi 2020 Odsłon: 83
GOPS.4216.1.2020: Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nr 1 08 Kwi 2020 Odsłon: 78
GOPS.4216.1.2020: Zapytanie ofertowe 03 Kwi 2020 Odsłon: 104