GOPS.4216.8.2019: Rozeznanie cenowe - Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych (...)

GOPS.4216.8.2019: Rozeznanie cenowe - Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.4216.8.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10 Kwi 2019 Odsłon: 238
GOPS.4216.8.2019: Rozeznanie cenowe 22 Mar 2019 Odsłon: 237