2020-02-10-pomocny sasiad_www_plakatlogo unia

 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
Nr Projektu: POWR.02.05.00-00-0316/19
Tytuł Projektu: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”
 

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)

Planowana data
udzielania wsparcia/działania
(zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie)

Data udzielania wsparcia/działania

Godziny udzielania wsparcia / działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/działania

Nazwa wykonawcy
(np. w przypadku szkoleń, konferencji…)
oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników


1.

Dostawa/montaż wyposażenia i doposażenia zakupionego w ramach projektu

IX.2020 – I.2021

1. odstraszacz na psy: 30.11.2020 roku do 18.12.2020 roku

2. dostawa mebli: 28.12.2020 do 22.01.2021

3. Zakup sprzętu IT: przed wyborem oferenta

Nie dotyczy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, I piętro

1. Zakup odstraszaczy na psy: WAM Wojciech Smolak

2. Dostawa mebli: WENA Beata Turek

3. Wykonawca nie został jeszcze wybrany

Nie dotyczy (wsparciem objęty jest 1  podmiot - GOPS w Świlczy)

2.

Wykonanie prac adaptacyjno-remontowo-budowlanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy

IX.2020 – I.2021

27.10.2020 roku do 27.11.2020 roku

 Poniedziałek-piątek od 6:30 do 16:30 – w uzasadnionych przypadkach możliwa będzie praca w innych terminach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, I piętro

 KRISBUD Krzysztof Wiącek

Nie dotyczy (wsparciem objęty jest 1  podmiot - GOPS w Świlczy)

3.

Opracowanie usprawnień organizacyjnych

X.2020 – I.2021

12.11.2020 roku do 23.11.2020 roku

Poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:00 - w uzasadnionych przypadkach możliwa będzie praca w innych terminach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, I piętro; spotkania online; praca samodzielna eksperta

EDUTECH Maciej Pieprzycki

Nie dotyczy
(wsparciem objęty jest 1 podmiot - GOPS w Świlczy)

4.

Diagnoza przez doradcę zawodowego potencjału kadry

X.2020 – I.2021

09.12.2020 roku do 31.01.2021 roku

Poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:00 - w uzasadnionych przypadkach możliwa będzie praca w innych terminach - terminy ustalane indywidualnie z każdym uczestnikiem/uczestniczką projektu - łącznie 48 godzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, I piętro; spotkania bezpośrednie i/lub online

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata”

12 (pracownicy socjalni)

5.

 Szkolenie wyjazdowe (2 dni):

- szkolenie nr 1: Wprowadzenie modelu reorganizacji GOPS w Świlczy (8 godzin - dzień I)

- szkolenie nr 2: Jak przygotować się do zmian w miejscu pracy? (8 godzin - dzień II);

XII.2020 – IV.2021

Status: przed wyborem oferenta

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

6.

Szkolenia stacjonarne:

- szkolenie nr 3: Ustawa o pomocy społecznej po zmianach (8 godzin)

- szkolenie nr 4: Kodeks Postępowania Administracyjnego (8 godzin)

- szkolenie nr 5: Zarządzanie czasem (8 godzin) 

XII.2020 – IV.2021

Status: przed wyborem oferenta 

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

7. 

Kurs samoobrony dla 12 osób (12 godzin na osobę)

XII.2020 – IV.2021

Status: przed wyborem oferenta

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

8.

Organizacja wizyt studyjnych (2 wizyty studyjne, każda po 2 dni)

XII.2020 – IV.2021

Status: przed wyborem oferenta

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

9.

Realizacja pracy socjalnej wg nowego modelu - zatrudnienie 3 pracowników socjalnych

XII.2020 – XII.2021

Status: do zrealizowania od I.2021 roku

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

10. Stworzenie raportu końcowego z przeprowadzonej reorganizacji XII.2020 – XII.2021 12.11.2020 roku do 15.12.2021 roku Poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:00 - w uzasadnionych przypadkach możliwa będzie praca w innych terminach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, I piętro; spotkania online; praca samodzielna eksperta EDUTECH Maciej Pieprzycki Nie dotyczy
(wsparciem objęty jest 1 podmiot - GOPS w Świlczy)

 

Data aktualizacji harmonogramu: 04 stycznia 2021 roku

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie i aktualizację harmonogramu:
Ewa Szuberla - telefon kontaktowy: (17) 867 01 70; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.