Drukuj
Odsłony: 93

 

życzenia

życzeniaŚrodowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy wspomaga proces edukacyjny swoich podopiecznych. Każdego dnia dzieci otrzymują w placówce pomoc w odrabianiu zadań domowych, oraz przygotowanie do sprawdzianów, testów, kartkówek. Jest to ogrom zaangażowania i cierpliwości jaki wkładają wychowawcy ŚŚS w tę pracę.

Dzieci w świetlicy są zróżnicowane wiekowo – są uczniami klas od pierwszej do ósmej. Pomoc jaką świetlica oferuje wymaga od wychowawców wiedzy z zakresu wszystkich przedmiotów jakie dzieci mają w szkole. Systematyczność w odrabianiu zadań domowych powoduje, iż dzieci uczą się dobrych nawyków. Wdrażanie do systematycznego, samodzielnego odrabiania zadań domowych i stworzenie odpowiednich warunków i atmosfery do nauki jest ważnym elementem pracy placówki.

Uczestnicząc w zajęciach świetlicowych dzieci podnoszą swoje umiejętności oraz kompetencje społeczne. Wychowawcy motywują do podejmowania zadań, ćwiczenia koncentracji uwagi, niwelowania lęku przed popełnieniem błędu. Zachęcają do radzenia sobie w trudnych sytuacjach , poprzez wspólne szukanie rozwiązań. Indywidulana praca z dzieckiem daje mu poczucie własnej wartości, oraz umożliwienie osiągnięcia sukcesu.