Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w związku z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. na mocy art. 73 pkt 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695), rozszerzony został katalog utraty dochodu określony w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 ze zm.).

W praktyce oznacza to, że obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 jest utratą dochodu mogącą być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosków o ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych zależnych od dochodu.

_____________________________

COVID-19: Kontakt  w  sprawie  koordynacji świadczeń

Zadania Wojewody w zakresie koordynacji świadczeń realizuje Wydział Polityki Społecznej.

Do kontaktu ze stronami został utworzony Punkt Informacyjny Oddziału Koordynacji Świadczeń , który znajduje się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (hol główny/parter):

tel. 17 867-18-15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

_____________________________

COVID-19: Dodatek solidarnościowy

Dnia 21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.1068). Więcej informacji ...

_____________________________

COVID-19: Komunikat w sprawie ustalenia dochodu na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 („ulga dla młodych”) 

Informacja dotycząca ustalania dochodu wnioskodawców lub członków rodziny wnioskodawcy przy rozpatrywaniu wniosków o zależne od dochodu świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/21, w związku z obowiązywaniem od 1 sierpnia 2019 r. zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) określonych przychodów osób, które nie ukończyły 26. roku życia (tzw. „ulga dla młodych”). Więcej informacji ...