lider kooperacji


Liderzy kooperacji

W dniu 4 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie on-line z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację projektu: „Liderzy Kooperacji”.

W testowaniu Modelu kooperacji udział wzięli przedstawiciele instytucji istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z terenu gmin uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji” tworząc Partnerskie Zespoły Kooperacji oraz przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych obejmujących m.in.: sądownictwo, oświatę czy policję.

W filmie zrealizowanym na potrzeby podsumowania modelu przedstawiony został cel projektu, główne założenia, etapy projektu oraz efekty współpracy międzyinstytucjonalnej. Film zrealizowany został przy współpracy z Partnerskimi Zespołami Kooperacji, Wojewódzkimi Podmiotami Sektorowymi, doradcami, konsultantem naukowym z terenu województwa podkarpackiego oraz makroregionalnymi Ekspertami ds. Modelu i Metodyki. Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji – Liderzy Kooperacji

Podziękowanie dla Gminy Świlcza za udział w projekcie Lider Kooperacji

Podziękowanie dla Gminy Świlcza za zaangażowanie w realizację programu „Liderzy Kooperacji.”


Liderzy Kooperacji