Szanowni Państwo,

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby w mroźnej zimie los osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i samotnych nie pozostał nikomu obojętny.

Nadchodzące miesiące są zawsze niezwykle ciężkim okresem dla osób pozostających w trudnej życiowej sytuacji. Dla tych osób ciepło, ludzka serdeczność i poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą niejednokrotnie pokonać zimowe trudy. Oczekujący pomocy w schronieniu, zapewnieniu ciepłej odzieży i obuwia, mogą liczyć na wsparcie.

Pomoc udzielana będzie przez instytucję pomocy społecznej i służby porządkowe (tel. 17 867 0144).

Wyrażam nadzieję, że indywidualna wrażliwość Wszystkich Państwa oraz poczucie solidaryzmu społecznego pozwoli wesprzeć tegorocznej zimy wiele osób oraz oddalić lub zminimalizować zagrożenia, jakie niesie ze sobą zimowa aura.

Adam Dziedzic
Wójt Gminy Świlcza