Baner programu wspieraj seniora

W związku z przystąpieniem Gminy Świlcza do realizacji programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 zapraszam Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu do skorzystania z usług wsparcia.

Usługa wsparcia polega na dostarczeniu zakupów, artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków. Senior pokrywa tylko koszt zakupu. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, a w szczególnych przypadkach , poniżej 70 roku życia jeżeli sąsiad lub rodzina nie może pomóc Seniorowi.

Potrzebujesz pomocy – zgłoś telefonicznie – do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w godz. 730 - 1500 pod numerem telefonu 17 86 70 144, 17 86 70 143, 17 86 70 165 lub przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11.

Strona programu https://wspierajseniora.pl/.

Zapraszam Seniorów do udziału w projekcie
Adam Dziedzic - Wójt Gminy Świlcza