Drukuj
Odsłony: 1830

________________________________________________________________________________

fundusz alimentacyjnyINFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2020

Informujemy, że od dnia 1 października 2019 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy trwający do 30 września 2020 r.
 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 są przyjmowane:

Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia czy PUE ZUS.

 
Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku oraz o wyegzekwowanych alimentach w 2018.

 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w formie papierowej należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 (I piętro p. 101) od poniedziałku w godz. od 07:30 do 17:30 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:00.

Druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.

Druki wniosków wydawane będą również w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 101 (I piętro).
 

WAŻNE: Zmianie ulega kryterium dochodowe uprawniające do przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wniosków rozpatrywanych na okres świadczeniowy 2019/2020. Kryterium zostanie podwyższone do kwoty 800 zł na osobę w rodzinie.