loga

Dokumentacja projektu pt.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


Uczestnicy Klubu Seniora podczas robienia stroików świątecznychW dniu 8 kwietnia 2022 roku seniorzy, będący uczestnikami projektu pt. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”, wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych prowadzonych przez Panią Żanetę Nencewicz - były to kolejne działania wspierające w ramach cyklu wydarzeń stacjonarnych, których celem jest poprawa jakości i komfortu życia uczestniczek i uczestników projektu.

Minione spotkanie ukierunkowane było na kształtowanie umiejętności pracy w grupie, akceptacji samego siebie, usprawnianie manualne rąk, kształtowanie estetyki wyglądu wokół nas (terapia poprzez pracę) uczestniczki i uczestnicy spotkania tworzyli stroik wielkanocny, nabywając przy tym nowe kompetencje oraz spędzając czas w miłej atmosferze. W niezawodnym gronie, miłej atmosferze, wśród utalentowanych uczestników, pomysłów było bardzo wiele.

Realizacja spotkania możliwa była dzięki dofinansowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa - łącznie w całym projekcie odbędzie się aż 22 spotkania w formie stacjonarnej - dodatkowo w ramach cyklu spotkań wpływających na poprawę komfortu i jakości życia, planowane są również wydarzenia wyjazdowe, zaplanowane na kolejne miesiące realizacji projektu.

Dorota Jędral
Kierownik Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie


Zapraszam do fotorelacji z zajęć, gdzie każdy może zauważyć emocjonalność i zaangażowanie uczestników: