GOPS.4216.2.2020: Dostawa - Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionaln

GOPS.4216.2.2020: Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Rozeznanie cenowe nr GOPS.4216.2.2020 z dnia 02 lipca 2020 r.

Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.4216.2.2020: Informacja o unieważnieniu postępowania 10 Lip 2020 Odsłon: 44
GOPS.4216.2.2020: Rozeznanie cenowe 08 Lip 2020 Odsłon: 53