GOPS.4216.3.2020: Dostawa: Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalne

GOPS.4216.3.2020: Dostawa: Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Rozeznanie cenowe nr GOPS.4216.3.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.4216.3.2020: Informacja o unieważnieniu postępowania 20 Lip 2020 Odsłon: 39
GOPS.4216.3.2020: Rozeznanie cenowe 10 Lip 2020 Odsłon: 59