GOPS.4216.6.2020: Roboty budowlane: Wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społe

GOPS.4216.6.2020: Roboty budowlane: Wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Analiza rynku na wykonanie wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” w zakresie:

1. Wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych.

2.  Transportu zasobów GOPS Świlcza przed/na czas/ i po zakończeniu prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych.

3. Utylizację szaf, krzeseł, biurek itp.

Zadanie pn.: Wykonanie prac  adaptacyjno – remontowo – budowlanych
w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”  - - nr POWR.02.05.00-00-0316/19 jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uwaga! Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.4216.6.2020: Roboty budowlane: Analiza rynku na wykonanie wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w G 14 Wrz 2020 Odsłon: 26