poradnikDziś Światowy Dzień Higieny Rąk, zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Hasło tegorocznej kampanii: „Clean care for all – it’s in your hands” (Czysta opieka dla wszystkich – jest w twoich rękach). Akcja ta zwraca uwagę na poprawę praktyki higieny rąk w opiece zdrowotnej, na każdym szczeblu medycznym. Mycie rąk uznaje się za podstawowy środek ograniczający rozprzestrzenianie się zakażeń.

Pamiętajmy również o znaczeniu higieny rąk w życiu codziennym – to przecież najprostsza ochrona przed krążącymi zawsze i wszędzie chorobotwórczymi bakteriami, wirusami, grzybami i pasożytami. Zaleca się myć ręce w następujących sytuacjach:

  • po powrocie do domu z pracy, ze sklepu, po podróży środkami komunikacji miejskiej;
  • przed przygotowywaniem posiłku, w trakcie przygotowywania go i przed samym jedzeniem;
  • po skorzystaniu z toalety;
  • po kontakcie ze zwierzętami i przedmiotami należącymi do nich (kuweta, zabawki, smycz itp.);
  • po kichaniu, kasłaniu, czyszczeniu nosa;
  • po wykonaniu opatrunku na skaleczeniu, ranie, zmianach skórnych;
  • po czynnościach porządkowych, wyniesieniu śmieci;
  • po trzymaniu pieniędzy;
  • po kontakcie z osobą chorą w domu lub w szpitalu.

W okresie pandemii jest to najważniejsza czynność.

Kierownik ŚŚS w Świlczy Magdalena Lisowska