procedury

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy od 27 maja 2020 roku prowadzi zajęcia w oparciu o procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie Covid -19.

Dzieci nie chodziły do szkoły, a już jeździły do nas na zajęcia. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego mamy ograniczenia przyjęcia dzieci w danym dniu na zajęcia. W tej chwili możemy prowadzić w jednym czasie zajęcia z 17 – osobową grupą dzieci. Jest to związane z wytycznymi mówiącymi o tym , iż na jedno dziecko ma przypadać 2,5 m2 powierzchni. Na liście mamy 37 uczestników w wieku od 6 do 16 roku życia, więc lista uczestników zajęć jest ruchoma, tak aby każde dziecko miało równy dostęp do wszystkich zajęć.

Od 1 września dzieci przyjeżdżają busem do świetlicy trzema kursami. Pierwszy kurs był o godzinie 12.30, drugi o 13.30, zaś trzeci kurs o godzinie 14.30.

O godzinie 14.15 bus jedzie do Przedszkola Publicznego w Świlczy po najmłodszych uczestników zajęć.

Opiekunka busa ma pójść do świetlicy szkolnej po dzieci z klas od I do III , pomóc im przebrać się i bezpiecznie dotrzeć do busa, którym przyjeżdżają do naszej placówki. Każdego dnia pani opiekunka wraz z kierowcą przyjeżdża do świetlicy gdzie jest pomiar temperatury ciała tych osób, w celu wyeliminowania ewentualnego zagrożenia pandemicznego. W busie każdy musi mieć założoną maseczkę.

Opiekunka busa dostaje dwie listy z nazwiskami dzieci, które mają przyjechać w danym dniu i danym kursem na świetlicę. Jedna lista jest przekazana do świetlicy szkolnej , do rąk nauczyciela dyżurującego w świetlicy.

Od 9 września pierwszy kurs będzie w szkole o godzinie 12.45, na prośbę Dyrekcji Szkoły. Prośba umotywowana została tym, iż każde dziecko będzie mogło spokojnie zjeść obiad w szkole.

Świetlica uczestniczy w procesie edukacji i wychowania dzieci i chce wspierać rozwój swoich uczestników. W dobie Koronawirusa szczególny nacisk stawia na bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w placówce.

Do świetlicy nie wchodzą osoby z zewnątrz, nawet rodzice czekają na dzieci na tarasie placówki. Taras podzielony jest na strefy bezpiecznego dystansu społecznego – 1,5 m – odległości. Korzystają z tego dzieci, które po wyjściu z busa stają w bezpiecznych odległościach od siebie, w maseczkach. W wejściu na świetlice jest położona mata dezynfekcyjna , której zadaniem jest dezynfekcja obuwia. Dziecko wchodzi , dezynfekuje obuwie, następnie ręce i ma robiony pomiar temperatury ciała bezdotykowym termometrem. Temperatura nie może przekraczać 37 stopni. Wychowawca prowadzący przyjęcie dziecka, odbiera oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka.

Po przyjęciu dziecko wkracza w strefę bezpiecznego dystansu społecznego wyznaczonego w holu placówki, gdzie czeka w bezpiecznej odległości na wejście do szatni. Każdego dnia dziecko ma dezynfekowaną szafkę, w której trzyma swoje rzeczy.

Po przebraniu się dziecko myje ręce, dezynfekuje je, następnie z własnymi przyborami idzie na salę gdzie w wyznaczonym miejscu odrabia zadania domowe . Utrzymujemy wietrzenie sal po każdej godzinie zajęć, a także dezynfekcję stołów, toalet, pomocy dydaktycznych i sprzętów, z których korzystamy na zajęciach.

Świetlica posiada również ozonator, który zapobiega rozprzestrzenianiu się grzybów i wirusów.

Wychowawcy pracują z dziećmi w maseczkach lub przyłbicach. Praca w reżimie sanitarnym jest trudna, wymaga dyscypliny jednak po ponad trzech miesiącach funkcjonowania w oparciu o te obostrzenia nie korzystaliśmy z Izolatki czy numerów alarmowych.

Dzieci bezpiecznie spędziły z nami czerwiec, lipiec i sierpień. Przed nami rok szkolny, zrobimy wszystko co w naszej mocy aby uniknąć zarażenia.

Pozostaje nam stosować wypracowaną procedurę.

Wszystkim życzymy zdrowia i ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym trudnym dla każdego czasie.
 

Magdalena Lisowska
Kierownik Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

____________________________________________________

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...