Profilaktyczne działania podejmowane w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

Podejmowanie wszelkich działań profilaktycznych na terenie świetlicy jest odpowiedzią na rzetelną diagnozę potrzeb, problemów lub rozpoznanie czynników destrukcyjnych (czynników ryzyka). Zadaniem programu wdrażanego w tym roku szkolnym 2020/21 będzie niwelowanie, ograniczanie lub łagodzenie wpływu czynników ryzyka.

Profilaktyka agresji i przemocy w świetlicy i poza nią.

  • Propagowanie zdrowego stylu życia.
  • Profilaktyka uzależnień substancjami psychoaktywnymi. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
  • Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec drugiego człowieka.

Warsztaty "Oswoić emocje" mają za zadanie zwiększenie wiedzy dzieci na temat emocji oraz wykształcenie w nich umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Oprócz zdobywania wiedzy dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych na siłowni zewnętrznej i placach zabaw w celu odreagowania nagromadzonej energii i niewłaściwych emocji.

Zapraszamy do galerii zdjęć.
 

Magdalena Lisowska
Kierownik Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

____________________________________________________

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...