infoW związku z Poleceniem Wojewody Podkarpackiego zawiesza się działalność Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy do 10 kwietnia 2020 r.