IMG 7629

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy rozpoczęła swoją działalność w marcu 2018 roku, dzięki realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” z funduszy europejskich. Do świetlicy uczęszczało łącznie 30-ścioro dzieci z terenu Gminy Świlcza.

Od 01. 10. 2019 r. Wójt Gminy Świlcza pan Adam Dziedzic wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zobligował się do kontynuowania działalności placówki na rzecz dzieci. Obecnie liczba uczestników wynosi 37 dzieci.

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne. Działamy na wielu płaszczyznach. Wspieramy dzieci zapewniając im podstawowe potrzeby tj.:

  • opieka,
  • bezpieczeństwo,
  • niwelowanie deficytów w nauce,
  • wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach,
  • radzenie sobie w pokonywaniu codziennych trudności.

Poprzez działania wspomagamy dzieci w rozwoju społecznym, fizyczno - ruchowym, pomagamy w rozwoju indywidualnych zdolności. Wychowawcy w naszej placówce przykładają dużą wagę do organizowania imprez okolicznościowych. Uczymy dzieci rzeczy, o których w dzisiejszym czasach często się zapomina, tj. szacunek dla osób starszych, celebrowanie świąt, patriotyzmu.

Uczestnicy świetlicy mają możliwość rozwijać swoje kompetencje językowe. Prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, zajęcia sportowe, taneczne. Dzieci mogą również korzystać z pomocy psychologa. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, prowadzonych przez wykwalifikowana kadrę, które mają na celu niwelowanie zaburzeń zachowania tj. nadpobudliwość, agresja, czy niska samoocena.

Działamy profilaktycznie na wielu płaszczyznach. W placówce regularnie organizowane są warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi. W czasie wolnym od nauki organizujemy jednodniowe wycieczki dydaktyczne.

Placówka cieszy się zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Wszystkie dzieci uczęszczające na świetlicę, otrzymały promocję do następnej klasy. Tutaj składamy podziękowania dla naszych pań wolontariuszek, których zaangażowanie i pomoc jest nieoceniona.

Świetlica prężnie się rozwija. Najlepszym dowodem jest wyróżnienie w konkursie „Nasze Dobre Podkarpackie”. Wszystkie podejmowane przez nas działania mogą Państwo śledzić na bieżąco w zakładce Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna - „Aktualności”.

Od lutego 2020 r. wydajemy miesięcznik „Świetlicowo”, który jest również dostępny w formie elektronicznej. Zapraszamy do lektury.

U dzieci, które uczęszczają na świetlicę obserwujemy poprawę ocen i zachowania. Daje nam to jeszcze większą motywacją do pracy oraz świadomość, że jesteśmy potrzebni. Wszyscy wychowawcy starają się stworzyć w świetlicy rodzinną atmosferę oraz sprawić, aby życie „naszych” dzieci było aktywne, twórcze, a przede wszystkim szczęśliwe

Wychowawcy Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy

____________________________________________________

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...