image001

Miło nam poinformować, że dniu 20 listopada 2019 roku podczas uroczystej 16. edycji gali finałowej konkursu „Nasze Dobre Podkarpackie 2019” Gmina Świlcza otrzymała wyróżnienie za Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną w Świlczy.

Celem konkursu jest promocja najlepszych produktów, usług, inwestycji i inicjatyw oferowanych z Podkarpacia.

W marcu 2018r. rozpoczęła swoją działalność Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy. Jest to placówka wsparcia dziennego, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. Uczestnikami zajęć jest 30 dzieci w wieku od 6 do 16 lat zamieszkałych na terenie gminy Świlcza. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny, dobrowolny. Celem świetlicy socjoterapeutycznej jest uzyskanie wzrostu umiejętności rozwojowych oraz niwelowanie braków w zakresie wiedzy i kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu w życiu każdego uczestnika zajęć. Zapewniona jest opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań, zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, psychoprofilaktyczne. Praca edukacyjna, wychowawcza oraz socjoterapeutyczna skutkuje tym, iż w świetlicy mamy wspaniałą grupę dzieci, które wspierają się, wspólnie pokonują problemy, razem podejmują różne działania.

Świetlica została utworzona w ramach projektu „Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”, natomiast jej działania finansowane są z projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”. Dzięki takiemu wsparciu Gmina Świlcza i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy realizuje swoje programy wychowawcze i socjoterapeutyczne.

Świetlica jest nowoczesnym i przyjaznym miejscem dla całych rodzin, które daje możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, ale także pozwala inicjować działania, w których mogą brać udział całe rodziny, lokalna społeczność oraz inne podmioty, takie jak szkoły, przedszkola, stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne.

W naszej świetlicy każdy znajdzie coś dla siebie, a nawet każdy coś znajdzie w sobie, co da mu poczucie swojej indywidualności.

W imieniu samorządu Gminy Świlcza dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, opiekunom oraz pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie w realizację projektu.

  

nowiny24Zdjęcia pochodzą z portalu: plus.nowiny24.pl

_______________________________

Zapraszamy do galerii zdjęć ...