Piknik „Pożegnanie wakacji” połączony z Dniem Przyjaciela

10 października 2019 r. świetlica tradycyjnie podjęła akcję Sprzątania Świata. Na wycieczkę pojechaliśmy nad Zalew w Bratkowicach.

Tam każdy uczestnik akcji dostał rękawiczki i worki na śmieci. Dzieci zaprosiły do wzięcia udziału w wydarzeniu swoich rodziców. Akcja ta to świadome podejmowanie działania, dzięki którym nauczymy się dbania o środowisko. Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie poszanowania zasobów naturalnych jakim jest las.

Rozmowy, dyskusje w trakcie akcji sprzątania odpadów, miały propagować wśród uczestników dobre nawyki, jakimi są segregacja śmieci, oraz właściwe zachowania w środowisku naturalnym. Odpady zostały złożone w miejscu, z którego zostaną odebrane przez lokalną firmę odbierającą śmieci.

Uwieńczeniem naszych starań było ognisko integracyjne. Dzięki uprzejmości Pana Leśniczego który przygotował dla nas miejsce gdzie mogliśmy bezpiecznie rozpalić ogień i piec kiełbaski, dzieci, rodzice i wychowawcy świetlicy miło i pożytecznie spędzili październikowe popołudnie.

Kierownik Świetlicy Magdalena Lisowska

_______________________________

Zapraszamy do galerii zdjęć ...