pomoc zywnosciowa

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 informuję, że będzie wydawana żywność dla mieszkańców Gminy Świlcza. Skorzystać z tej pomocy mogą osoby posiadające „Skierowanie do odbioru żywności w PKPS” wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy (tel. kontaktowy 178670143, 178670144, 178670120).

Termin i miejsce wydawania żywności:

W budynku Domu Strażaka w Mrowli dla mieszkańców miejscowości:

  • Bratkowice, Dąbrowa - 30 czerwca 2020 r. (wtorek)
  • Świlcza, Trzciana - 1 lipca 2020 r. (środa)
  • Rudna Wielka, Mrowia, Woliczka,
    Błędowa Zgłobieńska - 2 lipca 2020 r. (czwartek)

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19, informujemy, że każda osoba odbierająca pomoc żywnościową w ramach podprogramu POPŻ zobowiązana jest do:

  • obowiązkowego zasłaniania ust i nosa (noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa),
  • zachowania 2-metrowej odległości między osobami oczekującymi w kolejce,
  • zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych.

Informacja ... pobierz ...