logo programulogo programu

 
LogoPCK


OGŁOSZENIE !

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie
wznawia realizację Programu FEAD 2014-2020

  Miejsce to  magazyn PCK z siedzibą w  Rzeszowie przy  ul. Dąbrowskiego 25

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną
 zmieniamy procedury i ustalamy harmonogram
IV Tury:
 
 

1  dzień:        13.05.2020r. - godz. 9.00 – 13.00   (środa)

                    NUMERY:     od     1  do   150

2  dzień:        14.05.2020r. - godz. 9.00 – 13.00  (czwartek)

                    NUMERY:     od  151  do  300

3  dzień:       27.05.2020r. - godz. 9.00 – 13.00   (środa)

                    NUMERY:     od  301  do  450

4  dzień:       28.05.2020r. - godz.9.00 – 13.00   (czwartek)

                    NUMERY:     od  451  do  605

 

Przypominamy !!!

  • o obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych,
  • zachowaniu 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • osobom pozostającym w kwarantannie, po zgłoszeniu odpowiednim instytucjom, żywność dostarczana jest do miejsca zamieszkania.      

 
ZAPRASZAMY