2020-02-10-pomocny sasiad_www_plakat2020 02 03 loga projekt pomocny sasiad maly

 
2020-02-10-pomocny sasiad_www_plakatGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że w okresie od 1-go lutego 2020 roku do 31-go stycznia 2022 roku realizować będzie projekt pt. „Pomocny sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
W ramach działań projektowych realizowane będą usługi opiekuńcze w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” z wykorzystaniem teleopieki w wymiarze średnio 30 godzin miesięcznie (na uczestnika), poprzez:

 • pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
 • pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
 • pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
 • pomoc w praniu odzieży i bielizny,
 • pomoc w uiszczaniu opłat, w kontakcie z lekarzami, placówkami i urzędami, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach,
 • informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych,
 • odwiedziny w szpitalu.

Projekt przewiduje wsparcie dla 20 osób (mężczyzn, kobiet), spełniających poniższe wymagania / założenia / kryteria:

  a)  ukończył/a 65 rok życia i która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
  b)  jest osobą: samotną i/lub samotnie gospodarujący/ą i/lub w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości,
  c)  zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie).
   

Rekrutacja „podstawowa/główna” do projektu realizowana jest w okresie od 3-go lutego 2020 roku do 13-go marca 2020 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do biura projektu) - po tym okresie, prowadzona będzie rekrutacja w trybie ciągłym (zgłoszenie na listę rezerwową).

Więcej informacji na temat projektu w tym regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne uzyskać można:

 • na stronie internetowej: www.gops.swilcza.com.pl w zakładce: „Sąsiedzkie usługi opiekuńcze”,
 • w biurze projektu, tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 1 (główny) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 - pokój nr 104 - telefon: (17) 867 01 65,
 • za pomocą korespondencji elektronicznej, poprzez kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 17-go lutego 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy, 36-072 Świlcza 336 (parter).

Zainteresowanych spełniających powyższe kryteria, zapraszamy do udziału w projekcie.

2020 02 03 loga projekt niepelnosprawnoscOsoby z niepełnosprawnością ruchową, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem: (17) 867 01 65, mogą również otrzymać niezbędne informacje podczas osobistej wizyty w dedykowanym biurze projektu - pomieszczenie: bez barier architektonicznych (z windą), tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 2 (Budynek - Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy - obok Urzędu Gminy Świlcza - przy drodze krajowej nr 4) - podczas spotkania istnieje możliwość osobistego kontaktu z zespołem projektu oraz uzyskania pełnych informacji o projekcie.