2019 aktywizacja osob mlodych
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TITUM w Rzeszowie zaprasza na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia są przeznaczone dla małych dzieci, u których wykryto nieprawidłowości rozwojowe. Dziecko może korzystać z zajęć do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

Jedynym warunkiem, który należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w zajęciach jest posiadania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinię taką wystawiają publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajęcia odbywają się codziennie w budynku na ul. Wyspiańskiego 7 w Rzeszowie.

Oferujemy:

• terapię logopedyczną,
• terapię psychologiczną,
• terapię pedagogiczną.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 601 685 655.