_____________________________________________________________

Od 1 sierpnia 2020 r. Gmina Świlcza – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji programu 1 sierpnia 2020 r. – 31 grudzień 2020 r.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osoby korzystające z opieki wytchnieniowej w ramach Programu nie ponoszą odpłatności za przyznaną usługę.
 

Pliki do pobrania:

  •  Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
  •  Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020
  •  Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

 ministerstwo rodzinyDokumentacja programu pt.: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020r. realizowanego na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych