koronawirus


KORONAWIRUS SARS-CoV-2
Wsparcie psychologiczne

  

W okresie trwającego zagrożenia epidemiologicznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uruchomiło telefoniczne wsparcie psychologiczne. Jeżeli potrzebujesz takiej pomocy zadzwoń pod numer:

Nr telefon: 519 585 391

Wtorek:       8.00 – 12.00

Środa:       11.00 – 15.00
Czwartek:    8.00 – 15.00
Piątek:         8.00 – 15.00
Nr telefon: 519 585 636

Poniedziałek:  8.00 – 16.00
Wtorek:        12.00 – 16.00

Środa:          12.00 – 20.00
Czwartek:     12.00 – 20.00
Piątek:          12.00 – 20.00 


Niezbędne informacje w zakresie dostarczania posiłku, żywności, lekarstw i udzielania pomocy psychologicznej itp., udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy pod numerami: 17 86 70 120, 17 86 70 144, 17 86 70 143.