Tytuł Odsłony
GOPS.4216.5.2020: Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej Odsłon: 6
GOPS.4216.5.2020: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 14
GOPS.4216.3.2020: Informacja o unieważnieniu postępowania Odsłon: 12
GOPS.4216.3.2020: Rozeznanie cenowe Odsłon: 26
GOPS.4216.2.2020: Informacja o unieważnieniu postępowania Odsłon: 13
GOPS.4216.2.2020: Rozeznanie cenowe Odsłon: 19
Zarządzenie Nr 24.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 38
Zarządzenie Nr 22.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 53
2020.05.20: Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika wypożyczalni i pracownika socjalnego Odsłon: 117
2020.05.20: Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego Odsłon: 95
2020.05.18: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Odsłon: 96
2020.05.18: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Asystenta projektu pn.:" Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 82
GOPS.4216.1.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 44
2020.05.12: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 105
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Odsłon: 64
2020.04.28: Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Referent Odsłon: 233
2020.04.28: Ogłoszenie konkursu na stanowisko pracownika socjalnego Odsłon: 244
2020.04.28: Ogłoszenie konkursu na zastępstwo na stanowisko 1/2 etatu pracownika socjalnego i 1/2 etatu Kierownika Wypożyczalni Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego w Świlczy Odsłon: 175
2020.04.28: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Asystenta Projektu Odsłon: 142
2020.04.27: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Koordynatora projektu pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 113
2020.04.27: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko obsługi księgowej i kadrowej projektu pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 89
GOPS.261.7.2020: Modyfikacja treści Rozeznania cenowego nr 3 Odsłon: 55
GOPS.261.7.2020: Modyfikacja treści Rozeznania cenowego nr 2 Odsłon: 60
2020.04.20: Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Asystent projektu pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” Odsłon: 77
GOPS.261.7.2020: Modyfikacja treści Rozeznania cenowego nr 1 Odsłon: 52
GOPS.261.7.2020: Rozeznanie cenowe Odsłon: 76
GOPS.4216.1.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 55
GOPS.4216.1.2020: Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nr 1 Odsłon: 49
GOPS.4216.1.2020: Zapytanie ofertowe Odsłon: 75
2020.03.31: Ogłoszenie konkursu na stanowisko koordynator projektu Odsłon: 121
2020.03.31: Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystent projektu Odsłon: 102
2020.03.31: Ogłoszenie konkursu na stanowisko obsługi kadrowej i księgowej Odsłon: 113
Zarządzenie Nr 9.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 48
GOPS.261.5.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 67
GOPS.261.5.2020: Rozeznanie cenowe Odsłon: 135
GOPS.261.4.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 74
GOPS.261.3.2020: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 103
2020.02.07: Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Odsłon: 167
GOPS.261.4.2020: Rozeznanie cenowe Odsłon: 89
GOPS.261.3.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 94
2020.02.06: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Kierownicze - Kierownik referatu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 164
2020.02.04: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze - Kierownik Referatu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 151
2020.01.31: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko koordynatora projektu pn.: „Pomocny sąsiad” - Rozwój Środowiskowych Form Pomocy w gminie Świlcza Odsłon: 131
2020.01.31: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta projektu pn.: „Pomocny sąsiad” - Rozwój Środowiskowych Form Pomocy w gminie Świlcza Odsłon: 125
2020.01.31: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko specjalisty do spraw monitorowania wskaźników i pracy opiekunów pn.: „Pomocny sąsiad” - Rozwój Środowiskowych Form Pomocy w gminie Świlcza Odsłon: 125
2020.01.23: Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze: Referent Odsłon: 197
2020.01.23: Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik referatu pomocy społecznej Odsłon: 260
2020.01.03: Ogłoszenie o konkursie na Koordynatora Projektu Odsłon: 170
2020.01.03: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta Projektu Odsłon: 188
2020.01.03: Ogłoszenie o konkursie na Specjalistę ds. monitorowania wskaźników i pracy opiekunów Odsłon: 214
GOPS.261.13.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 143
GOPS.261.18.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 143
GOPS.261.3.2020: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Odsłon: 117
GOPS.261.17.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 140
GOPS.261.13.2019: Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 146
GOPS.261.17.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 158
GOPS.261.18.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 166
GOPS.261.18.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 176
GOPS.261.17.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 165
GOPS.261.17.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 202
GOPS.261.18.2019: Zapytanie ofertowe - Dowożenie i odwożenie w 2020 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy Odsłon: 187
GOPS.261.13.2019: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 167
GOPS.261.13.2019: Informacja z sesji otwarcia ofert Odsłon: 170
GOPS.261.13.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 168
GOPS.261.12.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 144
GOPS.261.12.2019: Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 158
GOPS.261.12.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 152
GOPS.120.2.2019: Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownik Referatu Pomocy Społecznej Odsłon: 280
GOPS.261.12.2019: Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu Odsłon: 164
GOPS.261.12.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 195
2019.10.17: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownik Referatu Pomocy Społecznej Odsłon: 498
GOPS.261.10.2019: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 165
GOPS.261.10.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 207
GOPS.261.6.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania Odsłon: 166
GOPS.261.6.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 168
2019.09.13: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko pracownika socjalnego Odsłon: 347
GOPS.261.6.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odsłon: 179
GOPS.261.6.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 175
GOPS.261.5.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 154
GOPS.261.5.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 162
GOPS.261.5.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 168
2019.08.28: Ogłoszenie konkursu na stanowisko pracownika socjalnego Odsłon: 462
GOPS.261.5.2019: Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu nr 1 Odsłon: 187
GOPS.261.5.2019: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze Odsłon: 181
GOPS.4216.13.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 138
GOPS.261.4.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia dla części nr 2 Odsłon: 155
GOPS.4216.13.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 160
GOPS.4216.13.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 151
GOPS.4216.13.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 183
GOPS.261.4.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania dla części nr 1 Odsłon: 159
GOPS.261.4.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 Odsłon: 168
GOPS.261.4.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 176
GOPS.4216.12.2019: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 156
GOPS.261.4.2019: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Odsłon: 175
GOPS.4216.12.2019: Rozeznanie cenowe Odsłon: 191
GOPS.4216.11.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 178
GOPS.4216.10.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 182
2019.06.21: Ogłoszenie konkursu na stanowisko: młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 2,5 etatu, w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" edycja 2019 Odsłon: 371
GOPS.4216.7.2019: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odsłon: 193
GOPS.4216.11.2019: Zapytanie ofertowe Odsłon: 206
GOPS.4216.10.2019: Rozeznanie cenowe Odsłon: 225
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Odsłon: 231
GOPS.4216.7.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 oraz unieważnieniu postępowania dla części nr 2 Odsłon: 207
GOPS.4216.8.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 223
GOPS.4216.7.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 204
GOPS.4216.7.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odsłon: 238
GOPS.4216.7.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 218
GOPS.4216.8.2019: Rozeznanie cenowe Odsłon: 225
GOPS.4216.6.2019: Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego - unieważnienie Odsłon: 228
GOPS.4216.6.2019: Rozeznanie cenowe Odsłon: 211
Plan zamówień publicznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy na rok 2019 Odsłon: 288

Podkategorie

  

  

   
Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować
darmowym programem dekompresującym - 
7zip


  

   

GOPS.4216.5.2020: Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 realizowanego w ramach wsparcia częściowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki 
_______________________________________

 

 

GOPS.261.3.2020: Usługi - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy

  

  

   
Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować
darmowym programem dekompresującym - 
7zip


  

   

GOPS.4216.3.2020: Dostawa: Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Rozeznanie cenowe nr GOPS.4216.3.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

GOPS.4216.2.2020: Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Rozeznanie cenowe nr GOPS.4216.2.2020 z dnia 02 lipca 2020 r.

GOPS.261.7.2020: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w 2020 r.
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w 2020 r.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Rozeznanie cenowe GOPS.261.7.2020 z dnia 17.04.2020 r. wraz z załącznikami 1a, 1b, 1c i 1d.

GOPS.4216.1.2020: Zakup 23 sztuk urządzeń wspierających świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej - opasek do teleopieki wraz z abonamentem teletransmisji dla 20 uczestników projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 23 sztuk urządzeń wspierających świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej - opasek do teleopieki wraz z abonamentem teletransmisji dla 20 uczestników projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmujące:
1) dostarczenie 23 fabrycznie nowych opasek na rękę do teleopieki wraz z systemem pozwalającym na ich obsługę/administrowanie,
2) dostarczenie 20 abonamentów usługi teletransmisji obejmującą: transmisję głosów, danych (rozumianych jako dostęp do sieci internetowej) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.
Szczególowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Zapytanie ofertowe GOPS.4216.1.2020 z dnia 02.04.2020 r.

GOPS.261.5.2020: Rozeznanie cenowe - Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć świetlicowych dla dzieci ze Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

GOPS.261.4.2020: Zakup artykułów higienicznych, sanitarnych i artykułów różnych oraz środków czystości do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

  

  

  

   
Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować
darmowym programem dekompresującym - 
7zip


  

   

GOPS.261.17.2019: Usługi - Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część 1 - Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 2 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)

GOPS.261.13.2019: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część I
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część I

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt.
 2. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikające z rodzaju ich schorzenia, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Usługi te powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia.

GOPS.261.12.2019: Usługi - Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część 1 - Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 2 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)

GOPS.261.6.2019: Usługi - Dowożenie i odwożenie uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w 2019 r. część II
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • transport tj. przywiezienie z miejscowości Świlcza ze Szkoły Podstawowej lub Przedszkola Publicznego w Świlczy do Świetlicy w Świlczy i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników Świetlicy (teren sołectwa Świlcza i Woliczka), w tym na jednej trasie około 18 uczestników, wraz z zapewnieniem dowożonym uczestnikom opieki;
 • liczba dowożonych uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy: 40 osób;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dowożonych dzieci. Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach w szkole, rezygnacji rodzica z dowozu lub zwiększenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku dołączenia do w/w Świetlicy innych dzieci z terenu gminy Świlcza;
 • harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników Świetlicy w Świlczy oraz lista adresów uczestników Świetlicy stanowi załącznik do niniejszej umowy;
 • harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać będzie z absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy Świetlicy w Świlczy;
 • transport uczestników Świetlicy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Świetlicy w Świlczy nie będą dowożeni ani odwożeni. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) dla uczestników Świetlicy na weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, etc.). W takim przypadku wykonawca zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni, oraz środek transportu zapewniający całej grupie przejazd;
 • szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około 35 km (łącznie). W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie lub dowóz uczestników może zostać odwołany;
 • dowożenie odbywać się będzie w godzinach 1200 – 1500, odwożenie w godz. 1700-1800;
 • godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 7 mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności;
 • dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 • uczestnikami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy są również osoby niepełnosprawne, w tym mogą być również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych;
 • środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową;
 • zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług;

GOPS.261.5.2019: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2019 część II
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2019 część II

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt.
 2. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikające z rodzaju ich schorzenia, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Usługi te powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia.

GOPS.4216.13.2019: Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w ramach wsparcia częściowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki.

GOPS.261.4.2019: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Świlcza
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Świlcza

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1:
Świadczenie usługi opiekuńczych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w ramach wsparcia częściowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki.

Część 2:
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.

GOPS.4216.7.2019: Dostawa - Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część IV w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.

 1. Część nr I: Doposażenie świetlicy – zakup książek i pakietów oprogramowania multimedialnego do kącika czytelniczego świetlicy
 2. Część nr II: Doposażenie kuchni – zakup przedmiotów wspierających realizację zajęć kulinarnych

  

  

   
Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować
darmowym programem dekompresującym - 
7zip


  

   

 
GOPS.261.18.2019: Zapytanie ofertowe - Dowożenie i odwożenie w 2020 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie w 2020 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
 • transport tj. przywiezienie z miejscowości Świlcza ze Szkoły Podstawowej  lub Przedszkola Publicznego w Świlczy  do Świetlicy w Świlczy i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników Świetlicy (teren sołectwa Świlcza), w tym na jednej trasie około 18 uczestników, wraz z zapewnieniem dowożonym uczestnikom opieki;
 • liczba dowożonych uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy: 37 osób;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dowożonych dzieci. Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach w szkole, rezygnacji rodzica z dowozu  lub zwiększenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku dołączenia do w/w Świetlicy innych dzieci z terenu gminy Świlcza;
 • harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników Świetlicy w Świlczy oraz lista adresów uczestników Świetlicy stanowi załącznik do niniejszej umowy;
 • harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać będzie z absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy Świetlicy w Świlczy;
 • transport uczestników Świetlicy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Świetlicy w Świlczy nie będą dowożeni ani odwożeni. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) dla uczestników Świetlicy na weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, etc.). W takim przypadku wykonawca zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni, oraz środek transportu zapewniający całej grupie przejazd;
 • szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około 35 km (łącznie). W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie lub dowóz uczestników może zostać odwołany;
 • dowożenie odbywać się będzie w godzinach 1200 – 1500, odwożenie w godz. 1700-1800;
 • godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 8 mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności;
 • dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; Środek transportu, którym podróżować będą uczestnicy wycieczki, musi być sprawny technicznie (aktualne badania techniczne), z klimatyzacją i WC, oznaczony „Przewóz dzieci”, a kierowca/y z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem;
 • uczestnikami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy są również osoby niepełnosprawne, w tym mogą być również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych;
 • środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową;
 • zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług;

 
GOPS.261.10.2019: Zapytanie ofertowe - Dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część II

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

 • transport tj. przywiezienie z miejscowości Świlcza ze Szkoły Podstawowej  lub Przedszkola Publicznego w Świlczy  do Świetlicy w Świlczy i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników Świetlicy (teren sołectwa Świlcza i Woliczka), w tym na jednej trasie około 18 uczestników, wraz z zapewnieniem dowożonym uczestnikom opieki;
 • liczba dowożonych uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy: 40 osób;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dowożonych dzieci. Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach w szkole, rezygnacji rodzica z dowozu  lub zwiększenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku dołączenia do w/w Świetlicy innych dzieci z terenu gminy Świlcza;
 • harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników Świetlicy w Świlczy oraz lista adresów uczestników Świetlicy stanowi załącznik do niniejszej umowy;
 • harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać będzie z absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy Świetlicy w Świlczy;
 • transport uczestników Świetlicy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Świetlicy w Świlczy nie będą dowożeni ani odwożeni. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) dla uczestników Świetlicy na weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, etc.). W takim przypadku wykonawca zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni, oraz środek transportu zapewniający całej grupie przejazd;
 • szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około 35 km (łącznie). W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie lub dowóz uczestników może zostać odwołany;
 • dowożenie odbywać się będzie w godzinach 1200 – 1500, odwożenie w godz. 1700-1800;
 • godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 8 mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności;
 • dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 • uczestnikami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy są również osoby niepełnosprawne, w tym mogą być również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych;
 • środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową;
 • zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług.

 

 
GOPS.4216.12.2019: Rozeznanie cenowe - Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
 

 

GOPS.4216.11.2019: Zapytanie ofertowe - Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć świetlicowych dla dzieci w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 

 

GOPS.4216.10.2019: Rozeznanie cenowe - Kompleksowa organizacja czterech jednodniowych wycieczek z elementami socjoterapii dla uczestników projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja czterech jednodniowych wycieczek z elementami socjoterapii dla uczestników projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” wraz z opiekunami w zakresie poniższym:

 • 1-dniowa wycieczka z elementami socjoterapii do Centrum Nauki Kopernika (CNK) w Warszawie,
 • 1-dniowa wycieczka z elementami socjoterapii w Bieszczady,
 • 1-dniowa wycieczka z elementami socjoterapii do Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy,
 • 1-dniowa wycieczka z elementami socjoterapii do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie.

GOPS.4216.8.2019: Rozeznanie cenowe - Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

GOPS.4216.6.2019: Rozeznanie cenowe - Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020